Ước tính trồng cây củ từ Update 04/2024

: Kỹ thuật trồng nghệ cho năng suất cao Update 04/2024

Làm đất:Cày ải khoảng 15 ngày, bừa cho đất vỡ nhỏ tơi sốp sạch cỏ dại.Sau đó đánh luống cao 30cm, rộng 60cm.

Củ từ

: Ước tính trồng cây củ từ Update 04/2024

Diện tích 1000m2

Thời gian:

4-5 tháng thì thu hoạch.( trồng tháng 8,9 thu hoạch tháng 11,12 hàng năm).

Chọn giống:

Chọn củ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, củ không bị sứt mẻ, không bị sâu Bệnh.

Cách trồng:
-Trước khi trồng bón lót phân chuồng đã ủ Hoai mục chộn lẫn với phân lân.

– Trồng theo rãnh 30cm bỏ 1 củ.

Chăm sóc:Làm Cỏ xới xáo, vun gốc, khi cây cao khoảng 20cm chặt cây làm giàn 1 gốc 1 giàn. Nếu trường hợp đất quá khô thì phải tưới nuớc giữ độ ẩm cho củ mọc mầm và lên cây,củ tốt.

+Kết quả thu hoạch:

Năng suất đạt 1 tấn /1000m2, mỗi gốc bình quân 1,5kg – 2 kg.
+ Tổng bán được: 1 000kg X 10 000/1 kg = 10 000 000đ+ Trừ giống: 220 kg x 12 000đ = 2 640.000đ
+ Mua phân bón 200kg x 99.000đ= 198.000đ+ Tổng chi phí : 2 838.000đ
+ Lãi 7 162 000đ

Rate this post