Quy trình kỹ thuật trồng lạc đen Update 05/2024

: Kỹ thuật trồng cây bưởi đường chín sớm – giống bưởi cổ siêu ngon Update 05/2024

Hướng dẫn các bước của quy trình kỹ thuật trồng lạc đen: làm đất, thời vụ gieo, phân bón, kích thước luống và mật độ gieo, chăm sóc, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản.

1. Làm đất

– Đất thích hợp nhất là đất có thành phần cơ giới là thịt nhẹ chủ động tưới, dễ thoát nước.

– Cày sâu 25 – 30 cm, bừa kỹ và nhặt sạch cỏ dại trước khi lên luống rạch hàng.

>>> xem thêm: Kỹ thuật trồng lạc vụ thu đông

Quy trình kỹ thuật trồng lạc đen

2. Thời vụ gieo

– Vụ xuân: 10/02  – 15/02, vụ thu, thu đông: 20/7 – 15/9.

3. Phân bón

* Lượng bón/sào 360 m2:

– Phân hữu cơ: 2 – 3 tạ/sào.

– Đạm ure: 4 – 6 kg/ sào.

– Lân super: 25 – 30 kg/sào.

– Kaly: 5 – 6 kg/sào.

– Vôi bột: 20 – 25 kg/sào.

* Cách bón:

– Vôi bột bón lót 1/2 trước khi rạch hàng, 1/2 còn lại bón vào lúc vun gốc.

– Toàn bộ lượng phân hoá học được trộn đều và bón lót vào hàng đã rạch sẵn (hàng rạch sâu 10 – 15 cm ), phân chuồng bón sau cùng, sau khi bón phân lấp một lớp đất dày 2 – 3 cm để hạt gieo không bị tiếp xúc trực tiếp vào phân.

4. Kích thước luống và mật độ gieo

– Luống rộng 1,3 m (cả rãnh), sau khi lên luống hoàn chỉnh đảm bảo mặt luống rộng 1,0 m.

– Gieo thành 3 hàng dọc theo chiều dài luống. Khoảng cách hàng cách hàng 30 cm và hốc cách hốc 15 cm gieo 1 hạt/hốc. Đất bãi bằng phẳng có thể trồng thành băng rộng 2 – 3 m, sau đó rạch hàng gieo, giữa các băng nên có rãnh thoát nước. Hạt lạc sau khi gieo được phủ 1 lớp đất che phủ, đất phải đảm bảo đủ ẩm sau khi gieo (đặc biệt với vụ xuân).

5. Chăm sóc

– Xới lần 1 (phá váng): Khi cây có 2 – 3 lá thật (sau mọc 10 – 12 ngày).

Rate this post