Kỹ thuật điều trị bệnh thối ấu trùng ở ong mật Update 06/2024

: Kỹ thuật chọn và nuôi rắn hổ trâu (ráo trâu) Update 06/2024

Ấu trùng ong thường sảy ra hiện tượng bị thối. Để điều trị bệnh thối ấu trùng ong mật, cần thực hiện như sau:

* Phương pháp phun thuốc: 

Khi ong bị bệnh nhẹ hoặc gần vào vụ mật nên dùng phương pháp phun thuốc là tốt nhất.

+ Cách pha thuốc: Dùng một trong các loại kháng sinh như: Steptomycin, Kanamycin pha vào nước sôi để nguội với liều lượng cứ 1 lọ (1 gam) kháng sinh pha với 1 lít nước cho vào bình phun (loại có hạt nước nhỏ và mịn) để phun (phun sương).

+ Cách phun: Nhấc cầu ong lên phun đều 2 mặt cầu và cả lên cơ thể con ong. Cách 2 ngày phun 1 lần, không nên phun quá nhiều làm đàn ong xáo trộn dễ bị bốc bay.

>>> Xem thêm: Nuôi ong mật chất lượng cao

Kỹ thuật điều trị bệnh thối ấu trùng ở ong mật

* Điều trị bằng cách pha kháng sinh với nước đường cho ong ăn:

– Có thể dùng một trong các loại thuốc sau:

+ Steptomycin 0,5g pha với 1 lít sirô đường.

+ Kanamycin 0,5g pha với 1 lít sirô đường.

– Cách pha: Pha nước đường theo tỷ lệ 1:1, khuấy đều nước thuốc vào sirô đường.

– Cách cho ăn: Cho đàn ong bệnh ăn 3 tối liền, mỗi tối ăn 100 ml/cầu.

– Trước khi cho ăn cần loại bớt cầu bệnh nặng, cầu cũ để quân phủ dày lên cầu còn lại.

– Cần nhập các đàn bị bệnh yếu vào với nhau để chữa.

* Chú ý:

– Nếu điều trị trong 3 tối mà không thấy khỏi cần thay thuốc khác ngay và tiếp tục loại cầu.

– Hôm sau kiểm tra nếu ong ăn chưa hết phải rút máng ra và rửa sạch.

– Đàn ong bị bệnh nặng cần nhốt chúa 3 – 4 ngày đề phòng bốc bay.

– Dừng việc cho ăn thuốc kháng sinh trước vụ mật 3 tuần để mật ong thu được không có dư lượng thuốc kháng sinh.

Rate this post