3 dạng mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ Update 04/2024

: Thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp Update 04/2024

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai thực hiện 3 dạng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tại các điểm với hơn 60 hộ dân trên địa bàn thành phố tham gia.

3 dạng mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ

>>> Xem thêm: Ngành công nghệ nông nghiệp thời 4.0

Đây là các mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP. Trong đó, ở lĩnh vực trồng trọt, trung tâm triển khai thực hiện mô hình thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 6ha tại 2 điểm (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng và xã Cát Quế, huyện Hoài Đức) với 39 hộ tham gia… Còn mô hình nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAHP quy mô 25ha thực hiện tại 6 điểm ở 5 huyện: Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Phú Xuyên và Ứng Hòa với 24 hộ tham gia.

Sau khi thực hiện thành công, các dạng mô hình trên sẽ được đánh giá và nhân rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

Rate this post