Quy trình nuôi Ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hinh nuôi Update 11/2023

: Tìm hiểu kỹ thuật nuôi cá trắm cỏ năng suất cao Update 11/2023

Xin giới thiệu với bà con kỹ thuật cơ bản về nuôi ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hình nuôi:

Rate this post