Quy trình nuôi Ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hinh nuôi Update 01/2023

: Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh Update 01/2023

Xin giới thiệu với bà con kỹ thuật cơ bản về nuôi ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hình nuôi:

Rate this post