Tìm hiểu về giống cá ét mọi Update 07/2024

: Mô hình nuôi tôm Combine Update 07/2024

Cá ét mọi là giống cá có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, cá ét mọi đang được đưa vào nuôi trồng thí điểm giúp nông dân làm giàu. Dưới đây là những thông tin cần thiết về giống cá này, mời mọi người tham khảo.

Tên việt nam: Cá ét mọi

>>> Xem thêm: Các kiến thức cơ bản về cá mè vinh 

Tìm hiểu về giống cá ét mọi

Tên khoa học: Morulius chrysophekadion Bleeker, 1850

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Thiểu (Cyprinidae) (tên khoa học là Cyprinidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Cá ét mọi có tên tiếng Anh là Black sharkminnow. Mẫu cá được thu tại ở các huyện như: Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Phú Tân, Châu Thành, Thoại Sơn. Trong đó mẫu xuất hiện nhiều tại An Phú, Tân Châu.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 4,6-19cm ứng với trọng lượng từ 0.9-147gr. Trong tự nhiên, cá có thể đạt đến kích thước 90cm.

Phân bố: Cá phân bố ở Lào, Thái Lan, Malaysia, Peninsula, Sumatra, Java, Borneo, Camphuchia và Việt Nam. Cá được tìm thấy ở sông, kênh rạch, mương ao, vùng ngập lũ trong tỉnh An Giang.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài tảo và thực vật cỡ nhỏ, rễ cây, mùn bã, và các loài sinh vật đáy. Đây là loài dễ thích nghi sinh sản, có thể đẻ ở nhiều nơi như đầm, vùng ngập đồng bằng cũng như các chỗ nông trên sông. Vào các tháng đầu mùa mưa (tháng 5-6), cá thành thục di cư vào vùng ngập để đẻ trứng, cá bột và cá con ở lại vùng ngập trong suốt mùa lũ, khi nước bắt đầu rút, cá con và cá trưởng thành đều quay về sông chính để ẩn náu trong suốt mùa khô. Ở trung lưu sông Mekong, cá di cư ngược dòng vào các nhánh chính. Khi nước bắt đầu lên, cá vượt qua bờ sông để vào vùng ngập trong khi ở hạ lưu sông Mekong, cá có thể từ dòng chính đi thẳng vào vùng ngập.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm & giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào.

Mùa vụ khai thác: Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá bản địa được nghiên cứu sinh sản thành công, hiện tại cá được di giống nuôi tại các hồ lớn vùng Tây Nguyên đạt kết quả tốt, cá đã thích nghi vùng hồ có mặt nước lớn.

Rate this post