Tự chế biến thức ăn cho cá Update 02/2023

: Mô hình nuôi cá thát lát cườm an toàn sinh học gắn với liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ Update 02/2023

Tự chế biến thức ăn cho cá từ các sản phẩm nông nghiệp được nhiều gia đình nuôi cá thịt áp dụng thay phải mua thức ăn viên của các cơ sở bán thức ăn. Giá thức ăn cho cá ngày một tăng cao khiến người nuôi cá không có lãi, thậm chí bị lỗ.Tự chế biến thức ăn cho cá bằng các nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền sẽ làm hạ giá thành sản xuất.

 

Rate this post